Trang chủ > Tag Archives: Louis Pasteur

Tag Archives: Louis Pasteur

Louis Pasteur vị ân nhân của nhân loại

Louis Pasteur vị ân nhân của nhân loại là ai? Louis Pasteur vị ân nhân của nhân loại được sinh ra tại Pháp vào ngày 27 tháng 12 năm 1822 (Mất ngày 28 tháng 9 …

Chi tiết »